ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์