นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

เสาร์
08:00-11:00
ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย