นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พุธ
16:00-20:00
ปิยะพงษ์ เลาห์ภากรณ์