นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

จันทร์
17:00-19:00
พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ