นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อาทิตย์
08:00-11:30
ปารัชญ์ ศิริศรีโร