นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พฤหัสบดี
16:00-20:00
ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ