นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

ศุกร์
16:00-19:00
ปาริฉัตร สงวนตระกูล,พญ.