นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พุธ
16:30-18:30
จิรชยา ชัยสุโรจน์