นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

จันทร์
16:30-19:00
วีระยุทธ ธิมาภรณ์