นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

เสาร์
09:30-11:00
จารุวรรณ บุญสุข,พญ.