นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อาทิตย์
09:00-12:00
สุรศักดิ์ สวัสดิ์นะที,นายแพทย์