นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อาทิตย์
09:00-11:00
ปนัดดา ดรุกาญจน์พฤฒิ,พญ.