นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พุธ
16:30-19:30
ส่องหล้า จิตแสง,พญ.