นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

เสาร์
08:30-12:00
วิริยา เชื้อลี,พญ.