นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อังคาร
16:30-18:30
ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร,นพ.