นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อาทิตย์
08:30-11:30
พิเชฐ หล่อวินิจนันท์,นพ.