นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อาทิตย์
09:00-11:30
สมเกียรติ ปาละสมิทธิ์,นพ.