นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พุธ
18:30-18:30
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.