นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

จันทร์
16:30-18:00
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.