ขอนัดออนไลน์

ข้อกำหนดและระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า


1. ท่านที่มีนัดกับทาง โรงพยาบาลอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องจองผ่านระบบนี้
2. ให้บริการนัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้าเฉพาะ ผู้ป่วยสิทธิชำระเงิน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัด ข้าราชการเบิกจ่ายตรง ประกันสังคมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี และบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่มีใบส่งตัวจากศูนย์แพทย์ชุมชนปทุมมาลัย ,วัดใต้ , ปทุมวิทยากร, ท่าวังหิน และชยางกูร
3. พยาบาลคัดกรองจะจัดลำดับอาการสำคัญและพิจารณาออกใบนัดให้ท่าน มาพบแพทย์ในเวลาราชการ
4. กรณีใบนัดเดิมสูญหาย หรือมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนนัดเดิม สามารถขอใบนัดผ่านช่อง “นัดออนไลน์”
5. ตรวจสอบวันนัดพบแพทย์ได้ ภายใน 24 ชั่วโมงแรกของวันเปิดทำการวันถัดไป ที่ช่อง “ตรวจสอบวันนัด”
6. หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โอพีดีคอร์เนอร์ผู้ป่วยนอก งานคัดกรองผู้ป่วยนอก ข้างห้องตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ตึก๕๐พรรษาฯชั้น1 โทรศัพท์ 045-319200 ต่อ1624 , มือถือ 096-0865396 เวลา08.00-16.00น. วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ